فایل پایان نامه : سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

اجتماعی ،مصرف فرهنگی،مصرف رسانه ای و پایگاه اقتصادی –اجتماعی با مدیریت بدن رابطه ای معنا دار وجود دارد.
هویت دینی و جوانان
مقاله
کلانتری و دیگران
1388

پیمایشی
یافته ها نشان می دهد بیشتر دانش اموزان دارای هویت دینی بالایی هستند به طوریکه تنها 4 درصد دانش اموزان دارای هویت دینی ضعیف هستند.از میان متغیر های مستقل، متغیرهای احساس تعلق به جامعه ،رویکرد مثبت به غرب، فردگرایی و شکاف ارزشی رابطه معنی داری با هویت دینی دانش آموزان دارد
هویت دینی و سرمایه اجتماعی
مقاله
گنجی و دیگران
1387

پیمایشی
یافته ها نشان می دهد که ابعاد دینداری ،تعهدی و تعلقی هویت دینی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارد .و در نهایت یافته ها نشان می دهد که افزایش هویت دینی افراد میزان سرمایه اجتماعی آن ها را افزایش می‌دهد.
بررسی هویت دینی و ملی جوانان شهر تهران

مقاله
سفیری،غفوری
1388
نظریه کنش متقابل نمادین
پیمایشی
یافته ها نشان می دهد در خانواده هایی که والدین ،پایبندی بالایی نسبت به مولفه های دینی و ملی دارند ،جوانان آنها نیز از هویت ملی و دینی قوی تری برخوردار هستند .عملکرد والدین در زمینه آموزش در دو بعد ملی و دینی با هویت ملی و دینی جوانان رابطه مستقیم و مثبت دارد ..با افزایش سن هویت دینی کاهش می یابد و بین تحصیلات و هویت دینی و ملی جوانان رابطه ی منفی و معکوس وجود دارد
تحقیقات خارجی
تحقیقات انجام شده پیرامون زیبایی و بدن در خارج از کشور در مقایسه با تحقیقات داخل کشور از حیث کیفیت و کمیت در مرتبه بالاتری قرار دارد.
گیلمن پژوهشی را با عنوان « پروژه بدن غایب » در سال 2006 انجام می دهد . محقق در این بررسی، طی مدت 4 ماه با 20 نفر از زنانی که عمل جراحی آرایشی انجام داده‌اند مصاحبه نموده است. همه مصاحبه شوندگان سفیدپوست و ساکن جنوب غرب انگلستان بودند. گروه سنی آنان بین 23 تا 50 سال بوده و همگی به صورت پاره وقت یا تمام وقت شاغل بوده‌اند.
یافته های گیلمن نشان داد که عمل جراحی زیبایی نارضایتی بدن را کاهش می دهد .این مقاله افزون بر این مدعی است که بدن در مدرنیته متعالی نقطه کانونی هویت در نظر گرفته می شود . نتایج به دست آمده از بررسی مذکور حاکی از آن است که توسل جستن به جراحی زیبایی پس از چندین مرتبه تلاش در به کارگیری رویکردهای عملی گوناگون به منظور از بین بردن تجربیات بدنی مشکل‌ساز اتفاق افتاده است؛ بدین معنا که زنان پس از این که از اصلاحات مورد نظر در صورت و اندام‌های خود ناامید گردیده‌اند، تصمیم به انجام اعمال جراحی زیبایی گرفته‌اند . بسیاری از توصیفات صورت گرفته از سوی مصاحبه‌شوندگان منعکس کننده مفهوم «قیافه ناجور اجتماعی» می‌باشد که در نتیجه آن بین «خود» و «بدن» فاصله ایجاد می‌گردد . مصاحبه‌شوندگان در بررسی یاد شده بر این باورند که در نتیجه نوع نگاه‌های صورت گرفته به آن‌ها و قضاوت‌های اعمال شده نسبت به آنان، احساس تألم و ناراحتی نموده‌اند. افراد یاد شده، احساس ناراحتی موجود در خود را نوعی «آگاهی از خود» تلقی نموده‌اند. پژوهشگران در نهایت با جمع‌بندی نظرات مصاحبه شوندگان بیان می‌دارند: «بدنی که دارای ظاهری ناجور است به صورت «دیگری» تجربه می‌شود و هر تلاشی برای از بین بردن ناسازگاری در قیافه را می‌توان به عنوان کوششی در راستای اتحاد «بدن» و «خود» تفسیر نمود.
گروه تحقیقاتی داو در سال 2004 پژوهشی را با عنوان « زیبایی نقادانه» انجام دادند.داده های تحقیق از 3200 زن از 10 کشور جهان در گروه سنی 18 تا 64 سال که به صورت پیمایش تلفنی انتخاب شده بودند جمع آوری شده بود.
یافته های این پژوهش نشان داد که 44 درصد از زنان بر این بـاور هـستند که زیـبـایی مـقوله‌ای فراتر از ویژگـی‌هـای جسـمانی اسـت. یافته‌های همین تحقیق نشان می‌دهد زنان، مفهوم زیبایی را به عنوان ویژگی‌های جسمانی ذاتی، امری کهنه و منسوخ دانسته و در عوض، موقعیت‌ها و تجربیات را به عنوان عامل توانمندساز در احساس زیبایی در نظر گرفته‌اند. از دیگر نتایج تحقیق یاد شده این است که 21 درصد از زنان با خرید محصولات زیبایی و 17 درصد از زنان با نگاه کردن به مجلات مد، زیبایی را تجربه می‌کنند. همچنین تحقیق یاد شده بیان می‌دارد «از آنجا که از یک سو دائماً در رسانه‌های جمعی مفهوم تقلیل یافته زیبایی مورد استعمال واقع می‌شود و به دیگر مؤلفه‌های آن نظیر خوشحالی، مهربانی، تعقل، عشق و درک خود، توجهی نمی گردد و از سوی دیگر آن کیفیت خاصی که از زیبایی در رسانه‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد، پدیده‌ای غیرقابل دسترسی است، بیشتر زنان، خصوصاً زنان و دختران جوان‌تر که الگوهای خود را از فرهنگ عمومی اخذ می‌کنند، دچار نوعی افسردگی و خودکم‌بینی و اعتماد به نفس پایین می‌گردند. از یافته‌های دیگر این پژوهش، شناسایی میزان به کارگیری محصولات مختلف آرایشی از سوی زنان به منظور احساس جذابیت بیشتر جسمانی می‌باشد. بر این اساس، دئودورانت با بیش از 82 درصد بیشترین و محصولات روشن‌کننده پوست با 9 درصد کمترین میزان استفاده را به خود اختصاص داده‌اند. محصولات مربوط به نگهداری مو،75%، عطر و ادکلن، مرطوب کننده‌ها،74%، محصولات مرتبط با نگهداشت صورت، 70%، محصولات رنگی و آرایشی،68%، محـصولات مرتبط با نگـهداری ناخن،57% و مـحصولات ضد آفتاب، 21% میزان استفاده را به خود اختصاص داده‌اند. (تونی،2004،به نقل از اخلاصی )
بلاک و شارما در پژوهشی در سال 2001 با عنوان «مردان واقعی هستند، درحالی که زنان آرایش می‌شوند» زیبایی درمانی و ساخت زنانگی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند. به لـحاظ روش‌شناسی، تحقیق یاد شده بر پایه مصاحبه و مشاهده در یک دانشکده است که در آن زیبایی درمانی تدریس می‌شد. مصاحبه شوندگان، هشت نفر زن بودند که زیبایی درمانی به آنان آموزش داده می‌شد.
برپایه مشاهدات انجام شده، محققان دریافتند که زیبایی درمانگرها نقش مشاور غیررسمی داشته و در حقیقت هم فعالیت عاطفی و هم فعالیت‌های مرتبط با کار روی بدن انجام می‌دهند. نکته کلی به دست آمده در مورد مراجعه کنندگان به سالن‌های زیبایی درمانی این بود که: زنی که وارد این سالن‌ها می‌شود، در پی فعالیت‌های کاملاً اجتماعی است. نه تنها درمانگران، بلکه مشتریان، خودشان کاملاً به این امر مهم واقفند که رویه‌های عمل آنان باید منطبق با مقولات زنانی باشد که دائماً با آن‌ها سروکار دارند.
تیگمان و روتل موضوع«نارضایتی بدن در زنان»را بین زنان دو کشور استرالیا و استونی در سال 2001 بررسی کرده اند. بر اساس یافته های آنها زنانی که کمتر تحت تاثیر نفوذ فرهنگی غربی و آمریکایی بوده اند (نظیر استونی) کمتر نارضایتی از بدنشان داشته اند و از آن موضوع رنج می برده اند.آنها همچنین به این نکته اشاره داشته اند که تفاوت های جنسیتی در این دو کشور نیز به چشم می خورد، بدین معنا که زنان بیشتر از مردان نارضایتی از بدنشان را تجربه کرده اند.
بر مبنای تحقیقی ازجونز والاس افرادی که به خاطر موانعی چون طبقه اجتماعی، فقر اقتصادی و… قادر به تامین چنین استانداردهایی نیستند، دچار بحران هویتی،عدم کفایت و ضعف اعتماد به نفس می شوند. فرهنگ مصرفی انسان ها را تشویق می کند تا پوست، مخصوصا پوست زنانه را به گونه ای تلقی کنند که لازم است همواره به منظور حفاظت در برابر گذر زمان روی آن کار مداوم صورت بگیرد.اهمیت این مسئله بخاطر آن است که بدن نقش واسطی را بین مصرف و هویت فرد ایفا می کند و به مکان اصلی نمایش تفاوت ها بدل می شود (به نقل از ذکایی،123:1386).
جدول 2-2 پیشینه تحقیق خارجی
عنوان
قالب
پژوهشگران
سال
چهاچوب نظری

روش شناسی
نتایج
بدن غایب
مقاله
گیلمن
2006

کیفی
نتایج به دست آمده از بررسی مذکور حاکی از آن است که توسل جستن به جراحی زیبایی پس از چندین مرتبه تلاش در به کارگیری رویکردهای عملی گوناگون به منظور از بین بردن تجربیات بدنی مشکل‌ساز اتفاق افتاده است؛ بدین معنا که زنان پس از این که از اصلاحات مورد نظر در صورت و اندام‌های خود ناامید گردیده‌اند، تصمیم به انجام اعمال جراحی زیبایی گرفته‌اند . پژوهشگران در نهایت با جمع‌بندی نظرات مصاحبه شوندگان بیان می‌دارند: «بدنی که دارای ظاهری ناجور است به صورت «دیگری» تجربه می‌شود و هر تلاشی برای از بین بردن ناسازگاری در قیافه را می‌توان به عنوان کوششی در راستای اتحاد «بدن» و «خود» تفسیر نمود
زیبایی نقادانه
طرح پژوهشی
گروه داو
2004
پیمایشی
یافته های این پژوهش نشان داد که 44 درصد از زنان بر این بـاور هـستند که زیـبـایی مـقوله‌ای فراتر از ویژگـی‌هـای جسـمانی اسـت. از دیگر نتایج تحقیق یاد شده این است که 21 درصد از زنان با خرید محصولات زیبایی و 17 درصد از زنان با نگاه کردن به مجلات مد، زیبایی را تجربه می‌کنند. همچنین تحقیق یاد شده بیان می‌دارد «از آنجا که از یک سو دائماً در رسانه‌های جمعی مفهوم تقلیل یافته زیبایی مورد استعمال واقع می‌شود و به دیگر مؤلفه‌های آن نظیر خوشحالی، مهربانی، تعقل، عشق و درک خود، توجهی نمی گردد و از سوی دیگر آن کیفیت خاصی که از زیبایی در رسانه‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد، پدیده‌ای غیرقابل دسترسی است، از یافته‌های دیگر این پژوهش، شناسایی میزان به کارگیری محصولات مختلف آرایشی از سوی زنان به منظور احساس جذابیت بیشتر جسمانی می‌باشد. بر این اساس، دئودورانت با بیش از 82 درصد بیشترین و محصولات روشن‌کننده پوست با 9 درصد کمترین میزان استفاده را به خود اختصاص داده‌اند. محصولات مربوط به نگهداری مو،75%، عطر و ادکلن، مرطوب کننده‌ها،74%، محصولات مرتبط با نگهداشت صورت، 70%، محصولات رنگی و آرایشی،68%، محـصولات مرتبط با نگـهداری ناخن،57% و مـحصولات ضد آفتاب، 21% میزان استفاده را به خود اختصاص داده‌اند .
مردان واقعی هستند،زنان آرایش می‌شوند
مقاله
بلاک و شارما
2001
کیفی
محققان دریافتند که زیبایی درمانگرها نقش مشاور غیررسمی داشته و در حقیقت هم فعالیت عاطفی و هم فعالیت‌های مرتبط با کار روی بدن انجام می‌دهند. نکته کلی به دست آمده در مورد مراجعه کنندگان به سالن‌های زیبایی درمانی این بود که: زنی که وارد این سالن‌ها می‌شود، در پی فعالیت‌های کاملاً اجتماعی است. نه تنها درمانگران، بلکه مشتریان، خودشان کاملاً به این امر مهم واقفند که رویه‌های عمل آنان باید منطبق با مقولات زنانی باشد که دائماً با آن‌ها سروکار دارند.
نارضایتی بدن در زنان
مقاله
تیگمان و روتل
2001
پیمایشی
بر اساس یافته های آنها زنانی که کمتر تحت تاثیر نفوذ فرهنگی غربی و آمریکایی بوده اند (نظیر استونی) کمتر نارضایتی از بدنشان داشته اند و از ان موضوع رنج می برده اند.آنها همچنین به این نکته اشاره داشته اند که تفاوت های جنسیتی در این دو کشور نیز به چشم می خورد،بدین معنا که زنان بیشتر از مردان نارضایتی از بدنشان را تجربه کرده اند

 

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   شورای همکاری خلیج فارس

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقاله
جونز والاس
2001


فرهنگ مصرفی انسان ها را تشویق می کند تا پوست، مخصوصا پوست زنانه را به گونه ای تلقی کنند که لازم است همواره به منظور حفاظت در برابر گذر زمان روی آن کار مداوم صورت بگیرداهمیت این مسئله بخاطر آن است که بدن نقش واسطی را بین مصرف و هویت فرد ایفا می کند و به مکان اصلی نمایش تفاوت ها بدل می شود
2-5-1-2پیشینه تاریخی:
در این قسمت به بیان تاریخ اجتماعی ظاهر آرایی و زیبا سازی بدن در ایران می پردازیم :
1-2-5-1-2 ایران باستان
استفاده از لوازم آرایش، از سوی زنان و مردان، فی نفسه یک پدیده مدرن نیست: اولین تمدنهای بشری، آثار و بقایایی از خود به جای گذاشته اند که نشان میدهد زیبایی شخصی در مرکز تجارب آنها قرار داشته است. آنچه یک پدیده مدرن محسوب می شود این است که هم بهداشت و هم زیبایی با پیشرفت علمی ارتقاء می‌یابند و با این ارتقاء مواهب عصر مدرن را منعکس می سازند، مواهبی همچون رونق، ترقی، آزادی فردی و فراغت بیشتر.
بر اساس حفاری های اخیر در شمال غرب ایران باستان شناسان معتقدند آرایش چشم از حدود 4500 سال قبل از میلاد مسیح در ایران رواج داشته است.برای نخستین بار در شهر سوخته یک چشم مصنوعی متعلق به 4800 سال پیش کشف شد. این چشم مصنوعی متعلق به زنی 25 تا 30ساله بوده که در یکی از گور های شهر سوخته مدفون شده بوده است. چشم مصنوعی یافت شده در چشم چپ او کار گذاشته شده و با وجود گذشت زمان ،هنوز سالم است.به ظاهر 5000 سال قبل زنان و مردان کرمانی بیش از هر قبیله متمدن دیگری از لوازم آرایشی و تزئینی استفاده می کردند. اولین نشانه های استفاده از سفیدآب در این منطقه به دست آمده است. دکتر میر عابدین کابلی رئیس گروه اکتشاف شهداد در کرمان می گوید: درون هر قبر یا درون هر جفت سنگ قبر، بدون استثنا سفیدآب هایی پیدا شده که در ظرفی نقره ای نگهداری می شد. باستان شناسان در دشت لوت معتقدند که مردان نیز از این لوازم آرایش استفاده می کردند. هخامنشیان نیز به زیورآلات و لوازم آرایش علاقه زیادی داشتند. جواهرات و زینت آلات کشف شده مثل : گردنبند فیروزه و ظروف چوبی ؛ برنزی و شیشه ای برای نگهداری سرمه ، گواه این واقعیت است. همچنین تصاویر به جا مانده بر روی سنگ های تخت جمشید نشان می‌دهد که پادشاهان و سربازان افزون بر اینکه موی طبیعی خود را مرتب می کردند، از ریش و موی مصنوعی نیز استفاده می کردند.(شهابی ،1389)در مجموع ، باستان شناسان معتقدند هزاره اول پیش از میلاد(یعنی 3000 سال قبل ) دوره اوج هنر تزئین و آرایش در ایران محسوب می شود و علاقه زنان ایرانی به جواهر، لوازم آرایشی و زینتی در گذشته حتی از امروز هم بیشتر بوده است.
2-2-5-1-2 پس از اسلام
اسلام به هیچ وجه با زیبایی مخالف نیست ؛ بلکه بر عکس، مطابق اعتقادهای اسلامی «خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد» آنچه اسلام با آن مخالف است عرضه عمومی زیبایی به افرادی غیر از همسر یا افراد محرم است. همچنین اسلام به مفاهیم مجاور زیبایی ، یعنی : سلامت ، بهداشت، نظافت و آراستگی نیز تأکید دارد. در اسلام، نظافت نشانه ایمان است. دلیل تأکید اسلام بر رعایت حجاب ، جلوگیری از تماس و اختلاط بین زنان و مردان نامحرم است. اصل محرم و نامحرم نه تنها در نوع پوشش زنان بلکه در معماری اسلامی (تأکید بر تفکیک اندرونی و بیرونی) و تفکیک جنسیتی اماکن عمومی نیز تبلور می یابد. وجود کلماتی مثل ناموس و غیرت در فرهنگ ایرانیان با توجه به همین اصل قابل فهم است که بر اساس آن مرد مسلمان به عضو مونث دایره محارم خود اجازه ملاقات با مردان نامحرم را نمی دهد. بنابراین بر اساس اخلاق اسلامی، یک زن مسلمان نباید زیبایی ، لباس و تزئینات خود را به نمایش بگذارد.(همان)
پس از اسلام و حتی قبل از اسلام، مسلمانان بویژه زنان همواره از پوشش استفاده می کردند تا قبل از انقلاب

دیدگاهتان را بنویسید