دانلود تحقیق با موضوع روش های تدریس-دانلود متن کامل

دانلود پایان نامه

بالغ که به سوی مؤسسات آموزش عالی سرازیر شده است. مهارتهای آموزشی خود را بالا ببرند تا آموزش مجازی برای دانشجویان حسابداری وسیله ای شود که بتوانند مهارتهای آموزشی خود را ادامه دهند مطالعه این مسئله را پیگیری می کند که چه روش تحقیق های آموزشی به وسیله دانشکده های حسابداری استفاده شده اند و دانشکده ها از استفاده این روش های تدریس چه اثربخشی هایی را مشاهده کرده اند و فرضیات تحقیق به صورت ذیل مطرح شده اند:
1-بین میزان اثر بخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی و دانشجویان رشته حسابداری رابطه معنا داری وجود دارد.
2- بین روش های تدریس آموزش مجازی و دیدگاه های اساتید حسابداری رابطه معنا داری وجود دارد.
3- روش های جمع آوری اطلاعات:
روش معمول جمع آوری اطلاعات همان کتب، مقالات، مشاهدات و سایر روش های جمع آوری اطلاعات می باشد و در این تحقیق از روش پرسش نامه ای به صورت حضوری استفاده شده است. که این پرسش نامه های حاوی سئوالات در رابطه با میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی بین اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی توزیع شده است و سپس اطلاعات خواسته شده و نظرات اساتید جمع آوری شده است. لازم به ذکر است که این پرسشنامه شامل دو نوع سئوال دمگرافی و ادراکی می باشد.
4- قلمرو تحقیق:
این تحقیق کلیه دانشگاهها و اساتید و دانشجویان و حتی کسانی را که مشغول تهیه و طراحی و نصب و فروش نرم افزارهای کامپیوتری هستند ر ا شامل می شود و در بر می گیرد.

5- دوره زمانی تحقیق :
یک دوره هفت ساله را از زمان پیشنهاد آموزش مجازی تا کنون یعنی از 1381 تا 1387 را در بر می گیرد ولی آموزش مجازی در ایران سابقه ای سه تا چهار ساله بیشتر ندارد واما درایالات متحده آموزش مجازی از سال 1998 وارد دانشگاه ها شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6- جامعه آماری:
دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی و غیردولتی به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است.

7- نمونه های آماری:
اعضا هیئت علمی و اساتید دانشکده های دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مشهد به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شده اند و پرسش نامه ها به طور حضوری بین آنها توزیع شده است.
8- استفاده کنندگان از تحقیق:
تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دانشگاههای دولتی و غیردولتی، دانشگاهیان، اساتید، محققان و دانشجویان مختلف قرار بگیرد.
9- انتظار تحقیق:
این تحقیق روش تدریس هایی را که دانشکده های حسابداری بنا دارد که آنها را بیشتر مورد استفاده قرار دهند که اساتید در تدریس دانشجویان مجازی حسابداری استفاده کنند پیگیری می کند. این مطالعه بر شناسایی کردن روش های تدریس سبقت گرفته شده برای آموزش مجازی حسابداری شامل قادر بودن مؤسسات آموزش عالی برای موفقیت بیشتر دانشجویان تأکید دارد و رتبه های مجازی حسابداری خود را برای تکمیل کردن نیازهای دانشجویان صرف کرده اند و برای ارزیابی صحیح و درست تحقیق دادهای کیفی و توصیفی دانشکده های مجازی حسابداری از طریق پرسشنامه استفاده کرده اند.
10- توصیف علمی از ساختارها و متغیرهای کلیدی:
این مطالعه چندین متغیر را شامل می شود از متغیرهای شغلی نیز استفاده شده است زیرا که هریک از دانشکده هایی که بررسی شده است در معرض انواع مختلف سطوح آموزش و محیط های آموزشی و دانشگاههای متفاوت قرارداشتند. دانشگاهها هم با هم تفاوت دارند همان طور که اتومبیل ها با همدیگر تفاوت دارند و از سالی به سالی دیگر قیمت آن کاهش می یابد. با وجود این برای برخی از دانشکده ها جلسات کلاس در 5 هفته یا 8 هفته یا ده هفته و در نهایت شصت هفته به طور مستمر برگزار می شود یا اینکه هریک از محیط های گوناگون با نتایج مختلف شغلی ممکن است بررسی شده بود از جواب متغیرها کیفی نیز استفاده شده است زیرا که هریک از دانشکده های آموزش مجازی کلاس ها را در سطوح مختلف دوره های پسر یا دختر برگزار کرده است و در برخی از رشته ها که کارگاه عملی یا آزمایشگاه دارند آموزش مجازی اصلاً امکان پذیر نیست و این مطلب توسط هیئت علمی که بین 2 تا 30 سال سابقه تجربه آموزشی را داشته اند بیان شده است جوابهای پرسش نامه نیز برای دانشکده ها در حد دوره هایی که برگزار می کنند توسعه یافته بودند و هر یک از دانشکده ها جواب های مخصوص داده بودند. از متغیرهای مشارکتی نیز استفاده شده است زیرا که در جامعه دانشکده های مختلف و متفاوت وجود دارد زیرا که جنسیت، سن، فرهنگ، تجربیات آموزشی و دورنمای دانشکده ها نیز متفاوت و اثرگذار است و هیچکدام از مشارکت کنندگان در رشته حسابداری تدریس آموزش مجازی نداشته اند.
11- توصیف مادی و ابزارآلات تحقیق:
روش تحقیقی که در این مطالعه استفاده شده است پرسشنامه هایی بودند که بین 225 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و غیردولتی توزیع شده بود وهم چنین در ضمیمه A این نمونه سئوالات تحقیق وجود دارد که شامل دو قسمت می باشند بخش اول سئوالات دمگرافی و بخش دوم سئوالات ادراکی و احساسی می باشند. هر دو بخش این سئوالات بررسی قابل تعدیل و تغییرپذیر هستند. بنابراین نتایج جمع آوری شده محققانی که می خواهند تحقیق آنها بهتر باشد آنها یک پرسشنامه را درباره آموزش مجازی برای اعضای هیئت علمی و اساتید در هر وقت و هرجا که به آسانی قابل دسترسی باشند آماده می کنند و برای اعضای هیئت علمی یا اساتید پرسش نامه ها را به صورت حضوری یا از طریق ایمیل برایشان ارسال می شودتا درباره توانایی های دانشکده به عنوان یک پاسخ دهندگان اظهارنظر نمایند. و همچنین محققان می خواهند که به برخی از مشارکت کنندگان وقت بیشتری ببخشند که آنها فرصت بیشتری برای جوابهای تحلیلی خودشان داشته باشند تا بهترین جواب ها را ارسال کنند. که این هنوز قدم اول می باشد و گام بعدی که بسیار هم مشکل تر می باشد متقاعد کردن اشخاص برای مصاحبه است زیرا که خیلی از افراد حاضر به مصاحبه نمی شوند و یا اگر بشوند اطلاعاتی در این زمینه ندارند و اگر پاسخ دهنده ای حاضر به مصاحبه موردنظر شد بلافاصاله باید سئوالات خود را مطرح کنیم که وقت زیادی از وی نگیرد.
سئوالات ادراکی بر موضوعات خاصی از آموزش مجازی حسابداری و روش تحقیق هایی که در آن بکاررفته است تمرکر دارد که این نوع سئوالات به صورت باز و بسته ویا چند گزینه ای طراحی می شود و دارای دو نوع دموگرافی و ادراکی می باشد. پس از اینکه سئوالات طراحی شدند بین اعضا هیئت علمی و یا اساتید توزیع می شود تا مشارکت کنندگان ادراکات خود را در زمینه چگونه آموختن دانشجویان مطرح کنند و سپس در موقع مناسب جمع آوری می گردد و توسط محقق مربوطه تجزیه و تحلیل و جدول بندی می شود تا بهترین روش های تدریس انتخاب شوند. جوابهایی که جمع آوری شده اند و دارای مفهومات بالا و پایین و یا نامعلوم یا زمینه دورنمای دانشکده و یا تجربه حرفه ای و یا سطح تکنولوژی استفاده شده به وسیله دانشکده هستند باید توسط محقق موردارزیابی و تجزیه و تحلیل بیشتری قرار بگیرد. اما میدان سئوالات دمگرافی وسیع تر هستند و متغیرهای زیادی را می توانند در خود جای دهند که مهم ترین این متغیرها شامل جنسیت،نژاد، سن، تمام وقت یا پاره وقت بودند، اوضاع دانشکده، اهداف حسابداری، سطوح عالی یا معمولی آموزش، مدرک تحصیلی، میزان درآمد، رتبه علمی، نمرات عالی، جوازکسب حرفه ای، سالهای تجربه آموزش سنتی، سالهای آموزش مجازی، سابقه تدریس در حسابداری، دانشکده عمومی یا خصوصی، مسائل مالی دانشکده و غیره می باشند. به عنوان مثال یک نمونه بررسی که به وسیله برنامه نرم افزار بازرگانی توسط جین کنز2003 طراحی شده بود برای ارزیابی از سئوالات باز و بسته استفاده کرده بود و دمگرافی سئوالات نیز به این صورت بودند که سئوالات با پاسخ دهنده لیست شده بودند و از مشارکت کنندگان خواسته شده بود که ابتدا به رادیو گوش دهند و سپس برای انتخاب جواب جوابی که بیشترین خصوصیات و شباهت را با جواب آنها دارد انتخاب نمایند.
کلید موفقیت این تحقیق اعتماد به پاسخ دهندگان است که آنها چگونه پاسخ داده اند، چقدر پاسخ داده اند و یا همه را پاسخ داده اند و چاره و راه دیگری جز این وجود ندارد. و تفسیرات درست این جوابها به وسیله محقق انجام می شود که داده ها را جمع آوری می کند و آن عواملی را که بیشترین نتیجه را در مطالعه دارد انتخاب می نماید.
12- رویه ها :
پرسشنامه هایی که در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت شامل سی سئوال بود که در رابطه با میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی برای دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی طراحی شده بود. و این سئوالات به صورت چند گزینه ای تهیه شده بود و مشارکت کنندگان با توجه به تجربیات خودشان و شرایط دانشگاه یا دانشجویان و از همه مهمتر رشته تدریس موردنظر گزینه موردنظر خود را علامت می زدند. و مهم ترین اطمینان اخلاقی این بررسی این بود که مشارکت کنندگان در حضور محقق پرسشنامه های موردنظر خود را تکمیل می نمودند تا اگر ابهامی در سئوالات وجود داشت برطرف شود.
13- مذاکره و اقدام کردن دادها :
پس از اینکه کلیه پاسخ ها دریافت شدند و تمام پرسشنامه ها جمع آوری شد همه آنها در میکروسافت اکسل ذخیره شدند. گام بعدی شناسایی تفاوت ها و شباهت ها و تجزیه و تحلیل این گزینه ها بود که این اطلاعات به سطر و ستونهای اکسل وارد شدند تا تجزیه و تحلیل بیشتری روی آنها صورت بگیرد. و با توجه به نثر و نظم روان پرسشنامه ها تفسیرات لازم و نهایی در سطر و ستونهای اکسل انجام گرفت و تقسیم بندی های لازم صورت پذیرفت و پس از اینکه پردازش تکمیلی روی آنها انجام شد به صورت جدول شماره هفت پیوست ب تنظیم شدند.
14- اطمینان اخلاقی:
در این بررسی سئوالات پرسشنامه توسط محقق برای اعضاء هیئت علمی توزیع شده بود بنابراین امکان اینکه آنها را حذف نمایند یا اینکه تحت فشار روحی روانی و آزار و اذیت قرار بگیرند برای پاسخ دهندگان وجود نداشته است. و پاسخ دهندگان نیز در این مطالعه امکان ریسک کردن نداشته اند و یا اینکه نتایج این مطالعه که ممکن است بر آنها تحمیل شده باشد. همه داده ها جمع آوری، آنالیز و خلاصه بندی شده اند و داده های مورداستفاده هیچکدام از اعضا هیئت علمی یا اساتید برای شناسایی آنها قرار نگرفته است و فقط یک اطمینان اخلاقی بالقوه وجود دارد که اهداف به جواب برسند زیرا که سئوالات فریب آمیز یا غیراخلاقی در این بررسی وجود نداشته است. ودر همه اوقات مشخصات پاسخ دهندگان محرمانه و پنهانی نگهداری می شود زیرا که در این بررسی آموزش داده شده بود که هیچ نام یا هیچ اطلاعات مشخصه ای از پاسخ دهندگان پرسیده نشود. در اینجا پیشنهاد پول به مشارکت کنندگان نشده است که به سئوالات غیراخلاقی یا غیرمنطقی پاسخ دهند پس محقق نباید باور کند که در اینجا قیاس غیراخلاقی صورت گرفته باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   صادق هدایت

دیدگاهتان را بنویسید