خرده فروشی بر اساس سطح خدمات

خرده فروشی بر اساس سطح خدمات:

کالاها از نظر خدمات مورد نیاز با هم فرق می کنند. مشتریان نیز از نظر اهمیتی که برای خدمات قائل می شوند با هم تفاوت دارند. در اینجا سه سطح خدمات شامل سلف سرویس، خدمات محدود و خدمات کامل همراه با خرده فروشانی که این گونه خدمات را ارئه می دهند، مورد بررسی قرار می گیرد. خرده فروشی سلف سرویس در طول دهه 1930 در امریکا رشد سریعی داشته است. در خرده فروشی سلف سرویس وظیفه جستجو، مقایسه و انتخاب بر عهده مشتریان است. این شیوه امروزه در بسیاری از خرده فروشی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

خرده فروشان با خدمات محدود تا اندازهای در امر فروش به مشتریان خود کمک می کنند (به دلیل تنوع بیشتر کالاها و نیاز به اطلاعات بیشتر)، این فروشگاه ها معمولا خدمات اعتباری نیز برای مشتریان فراهم می کنند.

خرده فروشان با خدمات کامل خرده فروشانی هستند نظیر فروشگاه های اختصاصی و فروشگاه های بزرگ درجه یک. در این گونه فروشگاه ها در تمام مراحل فرآیند خرید، فروشندگان به مشتریان کمک می کنند. این فروشگاه ها معمولا کالاهای اختصاصی و کالاهایی را در اختیار دارند که مشتریان می خواهند درباره آنها اطلاعات بیشتری را کسب کنند (کالاهایی مانند دوربین عکاسی، جواهرآلات و پوشاک گران قیمت). این فروشگاه ها خدمات زیادی همچون تسهیلات اعتباری، حمل و تحویل مجانی و غیره را ارئه می کنند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   کاشی و سرامیک