تاریخچه جالب نقاشی پرتره

      پرتره رامبرانت پرتره ها(نقاشی چهره) سندهای بسیار مهمی برای نشان دادن قدرت و مقام در کشورهای غربی در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی بودند. در آن زمان تصاویر فیگورهای افراد مهم جامعه با لباسهای فاخر و سمبلی تاییدی برای صلاحیت آن افراد بود نقاشان هلندی مانند وان دیک و روینس این نوع … ادامه خواندن تاریخچه جالب نقاشی پرتره