بررسی سیر تکمیلی تاریخچه مالکیت فکری در ایران

– بررسی سیر تکمیلی تاریخچه مالکیت فکری در ایران

 • سال1304: تدوین قانون مالکیت علائم و تصویب قانون ثبت علائم تجاری ایران.
 • سال1305: تاسیس اداره ثبت علائم در ایران تحت نظر وزارت فلاحت،تجارت و فوائد عامه.
 • سال1307: چاپ علائم در مجله فلاحت به ترتیب شماره ثبت.
 • سال1309: استقرار اداره ثبت علائم در وزارت اقتصاد ملی و چاپ علائم در مجله اقتصاد ملی.
 • سال 1310: تصویب قانون اختراعات و حمایت از اختراع و علائم تجاری در ایران و نسخ قانون سال 1304 (بر اساس این قانون ثبت علائم و اعطای گواهینامه اختراع به وزارت دادگستری محول شد).
 • سال1327: تشکیل اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات زیر نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور.
 • سال1337: تصویب آیین نامه اصلاحی اجرایی سال1310 برای انطباق بیشتر با معاهده پاریس.
 • سال1338: الحاق ایران به معاهده پاریس.
 • سال1340: تغییر نام اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی.
 • سال1352: تغییر نام اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین تغییر نام اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی.
 • سال1377: پذیرش اصلاحات معاهده پاریس.
 • سال1380: الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری.
 • سال1382: الحاق ایران به موافقت‌نامه و پروتکل مادرید در مورد ثبت بین‌المللی علائم تجاری کالا و خدمات.
 • سال1383: الحاق ایران به معاهده لیسبون در مورد ثبت بین‌المللی نشانه های جغرافیایی و نشانه های مبدأ کالا.
 • سال1386:تصویب قانون ثبت اختراعات،طرح‌های صنعتی و علائم تجاری.
 • سال1387: آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مکانیسم های سازگاری