بازار چه تعریف می شود؟

تعریف بازار عبارت است از: “محلی برای مبادلات بالقوه” (29)؛ برای مثال تصور کنید نقاشی هنرمند مدت یک ماه برای خلق یک تابلو وقت می­گذارد. او برای این تابلو قیمتی را در نظر دارد، اما این سوال مطرح است که آیا کسی حاضر است این مقدار پول را به عنوان قیمت برای مبادله به او بپردازد. اگر حتی یک نفر هم وجود داشته باشد، می­توانیم بگوییم که بازار وجود دارد؛ اما اندازه بازار با قیمت تغییر می­کند. نقاش مزبور ممکن است برای تابلو قیمتی تعیین کند که هیچ­کس توان پرداخت آن را نداشته باشد. در این صورت بازاری برای تابلو وجود نخواهد داشت. برعکس، چنانچه او قیمت را کاهش دهد، تعداد افرادی که قادر به خرید تابلو هستند افزایش می­یابد، یعنی اندازه بازار بزرگ­تر می­شود. خلاصه اینکه اندازه بازار به تعداد افرادی بستگی دارد که: 1) به محصول به معنی عام یا شیء مورد نظر علاقه­مندند، 2) حاضرند منابع لازم را برای به دست آوردن محصول مبادله کنند. بنابراین هرگاه امکان بالقوه برای دادوستد موجود باشد، بازار نیز وجود دارد (30).

تعریف و مفهوم بازار سرانجام ما را به مفهوم بازاریابی می­رساند. بازاریابی به معنای “کار کردن با بازار” است، یعنی تلاش در جهت از قوه به فعل درآوردن مبادلات برای ارضای نیازها و خواسته­های بشر (32).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   روش­های حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالات و یا مناطق خودمختار