اثرات گردشگری فیلم

اثرات گردشگری فیلم

اگرچه مدتی است که وجود گردشگری فیلم تصدیق شده است، اما سنجش اثرات آن به ندرت اتفاق افتاده و این پدیده در بیشتر موارد ناشاخته باقی مانده است. هیچ شکی وجود ندارد که گردشگری فیلم بخشی از صنعت گردشگری است که اهمیت آن از لحاظ اقتصادی در حال افزایش است. این پدیده نه تنها باعث اشتغال­زایی کوتاه مدت و محبوبیت برای مقصد می­شود، بلکه فرصت­های بلند مدتی برای گردشگری در پی دارد (باسبی و کلاگ، 2001). اکثر اثراتی که به گردشگری فیلم نسبت داده می­شود (هم مثبت و هم منفی)، همانند اثرات کلی گردشگری است که به­نوبه­ی خود می­توانند بر روی فعالیت­های سازمان­های متولی مقصد و همین‌طور ویژگی­های مقصد اثر بگذارند یا حتی آن‌ها را تعیین کنند.

از اثرات مثبت آن می­توان به افزایش تعداد گردشگران و افزایش درآمدهای ناشی از آن و اشتغال (توک و بیکر، 1996؛ بیتون، 2005) که می­تواند در تمام طول سال و در همه­ی شرایط آب و هوایی رخ دهد، اثرات ضریب تکاثر، حفاظت از سایت و بهبود زیرساخت­های گردشگری (باسبی و کلاگ 2001)، تنوع محصولات گردشگری (اسکوفیلد، 1996)، بهبود تصویر مقصد (کیم و ریچارسون، 2003) و تعامل جامعه میزبان (بیتون، 2005) اشاره کرد.

گردشگری فیلم معایب و مشکلاتی نیز به همراه دارد، به‌خصوص در مناطقی که اثرات اجتماعی و زیست محیطی در آنجا کمتر قابل سنجش است. همان‌طور که گفته شد اثرات منفی گردشگری فیلم تا حد زیادی همانند مشکلات کلی گردشگری است. از جمله تبادل و تعارض فرهنگی، کالایی شدن و از بین رفتن اصالت (هیتمان، 2010)، تجاری کردن بیش از حد یک مکان از طریق تصاویر آن در فیلم، افزایش هزینه­ی نیروی کار و تجاوز به حریم شخصی (شایبور، 2010)، افزایش ناگهانی  تقاضای گردشگری در یک بازه­ی زمانی کوتاه مدت (اکانر، 2010) ازدحام و شلوغی بیش از حد و آلودگی که پیش از نمایش مقصد در فیلم وجو نداشته (بیتون، 2005)، تغییر بازار گردشگری موجود و جایگزینی آن با بازاری متفاوت که منفعت یا مطلوبیت کمتری دارد (سالیمان[1]، 2011) را می­توان نام برد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعریف تصمیم گیری و ماهیت آن

[1] Soliman